Van Hal Group
Nergena 36
5282JE  BOXTEL

Tel:   +31(0)411-685740
Fax:  +31(0)411-677172
KvK.Handel nr: 17227485


VLEESBIGGEN

Op ons fokzeugenbedrijf produceren we
Deense genetica PiŽtrain biggen,
hoofdzakelijk bestemd voor de export-
markt (met name Duitsland) die we weke-
lijks kunnen leveren in koppelgroottes van
200-3500 biggen.

Onze fokzeugen worden onderworpen aan
een strak entprogramma, om de gezond-
heid van onze biggen te kunnen waarbor-
gen. Verder worden de biggen geŽnt met
een Circo-vaccin.

Wij hechten er veel waarde aan om een
goede relatie op te bouwen met onze
afnemers van vleesbiggen. Het streven is
om te komen tot een structurele relatie,
waarmee een goed rendement voor beide
partijen het uitgangspunt vormt. Het
terugkoppelen van de prestaties van onze
vleesbiggen wordt nagestreefd.