Van Hal Group
Nergena 36
5282JE  BOXTEL

Tel:   +31(0)411-685740
Fax:  +31(0)411-677172
KvK.Handel nr: 17227485


MEST / TRANSPORT

De bedrijven binnen de Van Hal Group
produceren jaarlijks een grote hoeveelheid
mest. Deze wordt door onze eigen tankop-
leggers, volledig uitgerust met AGR- en
GPS-systemen en geijkte weeginrichting,
getransporteerd naar onze afnemers in de
afzetgebieden. Verder beschikken we over
een oplegger voor eigen veetransport.

Hebben wij uw interesse voor één van
onze bedrijven gewekt, neem gerust con-
tact met ons op.